Fresh Wasabi makes happy and healthy
Wasabi4You
- Pure Nature -
Wasabi
Contact
World's Leading Fresh Wasabi & Wasabi Products Importer/Distributor - Producer
For Food Industry, Food Service, Professionals, Chefs, Horeca and Consumers
- Wasabi4You your partner for every creation with real Wasabi wherever you are -
Wasabi Pure(e) Stick
2-5 grams
100% Wasabia Japonica
100% Grated Rhizome
No additives No preservatives
Wayonaise Stick
10 grams
75% Mayonaise
25% Wasabia Japonica
100% Grated Rhizome
News
Media
Health
Wasabi Shop
Fresh Pureed Wasabi (100% Rhizome)
Pouches of 50 grams to 5 kilos
Ready to Use
No additives

Wasabi4You founded in 2013 and specialized in fresh Wasabi rhizomes and producing fresh grated Wasabi

Products:

Wasabi Pure(e)
- fresh grated Wasabi, only rhizome of Wasabia Japonica
- No additives, no preservatives
- 100% Pure Nature
Op alle foto's en teksten van deze website berust copyright.
Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin worden opgeslagen in een databank met als doel een terugzoekmogelijkheid te verschaffen aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wasabi4You.
Wasabi4You Innovations
Echte Wasabi maakt je Sushi

- Nóg lekkerder
- Gezonder
- Most Unique Selling Point
Wasabi bestellen?
Klik hier voor Webshop
http://www.wasabi4you.nl
Wasabi4You
<
>