Fresh Wasabi especially for You
Wasabi4You
- Pure Nature -
Wasabi
Contact
World's Leading Fresh Wasabi & Wasabi Products Importer/Distributor - Producer
For Food Industry, Food Service, Professionals, Chefs, Horeca and Consumers
- Wasabi4You your partner for every creation with real Wasabi wherever you are -
Wasabi4You
Your supplier of fresh Wasabi and Wasabi products with fresh Wasabi

Fresh Wasabi rhizomes

Fresh grated Wasabi Paste
For making your own creative dishes
The only Wasabi Paste in the world made of 100% real Wasabi (Wasabia Japonica) and no additives


Ready to use products:
Wasabi Ice Cream
Wasabi Mayonaise
Wasabi Beer
Wasabi Humus
Wasabi Chocolate
Wasabi Butter
Wasabi Cream Cheese


Other suggestions?
Try us!
Wasabi Pure(e) Stick
2-5 grams
100% Wasabia Japonica
100% Grated Rhizome
No additives No preservatives
Wayonaise Stick
10 grams
75% Mayonaise
25% Wasabia Japonica
100% Grated Rhizome
Made with 100% of the best part of
Wasabia Japonica
News
Media
Health
Eliris Organic Greece Olive Oil
1 of the 13 best Olive Oils of the world
Wasabi Winkel
васаби
васабі
Vasabi
الوسابي
芥末
ワサビ
ווסאבי
totus tuus
Fresh Pureed Wasabi (100% Rhizome)
Pouches of 50 grams to 5 kilos
Ready to Use
No additives

Wasabi4You heeft zich gespecialiseerd in alles wat over verse (Sawa) Wasabi gaat.
De naam Wasabi4You is ontstaan om de echte én beste kwaliteit Wasabi voor u leverbaar en betaalbaar te maken.

Door te kiezen voor producten van Wasabi4You draagt u er aan bij dat wij in staat zijn om steeds meer gezonde producten met echte Wasabi op de markt te brengen.

De missie zit in onze naam
Op alle foto's en teksten van deze website berust copyright.
Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin worden opgeslagen in een databank met als doel een terugzoekmogelijkheid te verschaffen aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wasabi4You.
Wasabi4You Innovations